Viktor Kopp

Born 1971 in Stockholm, lives and work in Malmö, Sweden./Född 1971 i Stockholm, bor och arbetar i Malmö.

His last three exhibitions/Hans senaste tre utställningar:

Wanås; ett drömspel, Wanås slott (S), 1997.
stArt´98, Stockholm (S), 1998.
Galleri Peep, Malmö (S), 2000.