Lotta Smed

Born 1972, lives and works in Malmö, Sweden./Född 1972, bor och arbetar i Malmö.

Her last exhibitions/Hennes senaste utställningar:
Kuben, Konsthögskolan, Stockholm (S), 2000.
Hannofer (De), 1999.