Stefan Lundgren

Born in 1968. Lives and works in Eslöv and Berlin./Född 1968. Bor och arbetar i Eslöv och Berlin.

His last three exhibitions/Hans senaste tre utställningar:
Street level, Bergen, Norway, 2000.
"Lecter's lunch", Galerie Olaf Stüber, Berlin 1999
"Castle", Rönneberga/Slottsstaden, Eslöv, 1999.