Anders Kappel

Born in Karlskrona, Sweden. Lives and works in Malmö./Född i Karlskrona, bor och arbetar i Malmö.

His last three exhibitions/Hans tre senaste utställningar:
Krognoshuset, Lund (S), 2000.
Gallery Hartwich, Rügen (De), 2000.
Lilla Galleriet, Helsingborg (S), 2000.

Galleri Leger, Malmö, Sweden.