Marika Bredler

Born 1965, lives and works in Malmö, Sweden/Född 1965, bor och arbetar i Malmö.

Her last three exhibitions/Hennes tre senaste utställningar:

Shoot, Malmö (S), 2000.
Gallerie Loerakker, 2000, Amsterdam,
Arnstedt&Kullgren, 1999