Publikation(1-90…) och The Swedish Archive of Artists´books presenterades på utställningen Artists´books made in Skåne på Skånes Konstförening 27september - 18 oktober 2003.

Publikation(1-90…) and The Swedish Archive of Artist’s books were presented at Artists books made in Skåne at the Skånes Konstförening in 2003, Sept 27 to Oct 18.