Publikation(1-91…) visas på utställningen "Traveling Magazine table" i New York. "Traveling Magazine Table" arrangeras av Nomads and Residents och pågår på Art in General under september och oktober 2004.
Adressen är 79 Walker Street.

På "Traveling Magazine Table" finns skrifter och magasin producerade av ickekommersiella och alternativa organisationer, konstnärer och konstnärskollektiv. Nomads and Residents är en konstnärsorganisation som arrangerar utställningar och events i olika städer.


Publikation(1-91) is shown at the exhibition "Traveling Magazine Table" in NY.
"Traveling Magazine Table" was arranged by Nomads and Residents and was shown at Art in General during September and October in 2004. The address is 79 Walker Street.

At the "Traveling Magazine Table" there are journals and magazines produced by non-commercial and alternative organizations, artists and artist collectives. Nomads and Residents is an artist organization that arranges shows and events in different cities.
Foto Mio Olsson
flera bilder