Nöjesguiden har nominerat Publikation( ) till årets Malmö Lundapris kategori konst.
Motiveringen lyder:

"90 skrifter på tre år - det är ett kaxigt och generöst projekt som har startats för att tillverka och sprida kataloger, manifest, konstnärsböcker, böcker som konst och liknande. Det vi har sett lockar, och det är ändå bara början."


The Nöjesguiden has nominated Publikation( ) in the Art Category in Malmö/Lund.
The motivation is:

"90 journals in three years- it is a cocky and generous project started to produce and spread catalogues, manifests, artists books, books as art and alike. What we have seen entices, yet this is only the beginning".