Under samlingsnamnet Publikation( ) arbetar vi med att producera och sprida samtida kultur i en serie skrifter på sammanlagt 90 nummer. Publikation( ) produceras i Malmö och ges ut under tidsperioden 2001-2003. Deltagarna är konstnärer, filmare, serietecknare, författare, kulturskribenter m fl.

Utgångspunkten för Publikation( ) är enklare skrifter i mindre upplagor som görs på många olika håll tex fanzine, texter vid konstutställningar, mindre konstkataloger, manifest, artistbooks och manualer inom kultursfären. Former med traditioner där utgivaren själv arbetar fram, trycker och även distribuerar utgivningen. Denna typ av skrifter sprids oftast i snävare kretsar och blir svårtillgängliga för allmänheten och hamnar sällan på bibliotek eller i sökbara kataloger.

Genom att erbjuda en möjlighet till produktion och distribution via Publikation( ) vill vi försöka nå ut till en bredare allmänhet med dessa 90 nummer, som också blir till ett slags kulturellt tidsdokument eller ett arkiv med simultana bilder och berättelser om vår tid.

För att få en större spridning av deltagare har vi valt en dominoliknande metod. Vi började med att skicka ut inbjudan till många personer i våra nätverk och till kollegor i Sverige och utomlands med erbjudandet att de i sin tur kan skicka inbjudan vidare. Genom denna metod vill vi gå utanför den vanliga urvalsprocessen i kulturarrangemang och signalera för ökad generositet i utbytet av kunskap mellan människor.

Varje nummer utformas av en eller flera deltagare och behandlar vitt skilda ämnen. Produktionen av Publikation( ) står vi för själva med vårt ”digitala tryckeri”, dvs med en färglaserskrivare, en häft/vikmaskin och en skärmaskin.

Publikation( ) distribueras via www.rollon.net. [www.rollon.net är en websida som distribuerar samtidskonst och hänvisar till andra websidor som handlar om konst och konstrelaterade ämnen.] Här kan man beställa lösnummer och få information om Publikationerna och om deltagarna.

Publikationerna att finnas tillgängliga för beställning på www.rollon.net och från och med 26 februari 2003 till försäljning på Malmö Konsthalls bokhandel.

Publikation( ) drivs av konstnärerna Susann Rönnertz och Annelie Nilsson i Malmö, med stöd av Sveriges Bildkonstnärsnämnd.

Susann Rönnertz
susann@rollon.net

Annelie Nilsson
annelie@rollon.net