Du jag har nog läst ditt brev tre gånger (sakta och noga)

En presentation av Eva Löfdahls brevväxlingsprojekt efter expeditionen Swedartic Svalbard ´97.
Av Annelie Nilsson.

1997 inbjuds konstnären Eva Löfdahl att delta på den kulturvetenskapliga expeditionen Swedartic Svalbard´97. Expeditionen ingår i det internationella forskningsprogrammet The Nordic Space – Polar Research and the Nordic Nations. Sälfångstfartyget M/S Polar Star för expeditionen längs Spetsbergens väst och nord kust en vecka under sommaren 1997. Forskningsprogrammets The Nordic Space övergripande mål är att beskriva den historiska process som definierar och producerar nationell identitet, traditioner och kollektiva minnen.

Eva Löfdahl vill göra en rumslig beskrivning av expeditionen som relaterar till deltagarnas yttre och inre rörelser för att tillägna sig omgivningen. En tid efter resan skriver hon till några av expeditionens deltagare för att få deras beskrivning av vad som hände på den veckolånga expeditionen. Under drygt ett års tid brev- och e-mailväxlar Eva Löfdahl med expeditionsdeltagarna Michael Bravo på Department of Social Antropology vid Manchester Universitet, expeditionledaren Olle Melander, nu knuten till European Tourism Reasearch Institute i Östersund och Torgny Nordin på Institutionen för filosofi vid Göteborgs Universitet samt Piotr Rypson, konstkritiker och kurator från Warsava (som inte var deltagare i expeditionen).

Första gången jag kom i kontakt med Eva Löfdahls korespondens med expeditionsdeltagarna var på Historiska museet, (Stockholm, Arkipelag, Kulturhuvudstadsåret 1998) den perfekta platsen att läsa breven eftersom innehållet relaterar till tid, historieskrivning och primära mänskliga aktiviteter.

Begrepp som utbredning, begränsningar, fjärrkontakt, balans av positioner och fokus återkommer Eva Löfdahl till i brevväxlingen. Jag läser om och om igen och tröttnar inte eftersom nya aspekter och tolkningar breder ut sig för mig under läsningens gång. Jag fastnar vid missförstånd i brevväxlingen och att deltagarna inte alltid förstår vad Eva Löfdahl menar och vad hon är ute efter. Eva Löfdahl förklarar på nytt och alltid med nya infallsvinklar vilket ger många ingångar till hennes konstnärskap.

I min presentation har jag fokuserat mest på Eva Löfdahls brev. I sin helhet kan brevväxlingen läsas i Eva Löfdahls nyutgivna katalog och kan köpas på Konsthallen i Malmö, Moderna museet och Kon-stig i Stockholm.

Om du vill kommentera "Du jag har läst ditt brev tre gånger (sakta och noga)" Klicka in dig här.

Annelie Nilsson