"När jag läser om breven förvånas jag först över att jag är så upptagen av könspositioner. En "nordlig identitet" är inte genus neutral, det är inte heller expeditionskulturens traditioner eller landskapsmåleriets historia och konceptkonstens "earth works". Den arktiska öknen och glaciärernas grusspår ledde osökt tankarna till det senare. Men det var inte mellanmänskliga relationer utan något i förhållande till rum och natur inom dessa områden som provocerade och intresserade mig. Något som inte gällde att bekräfta eventuellt gemensamma egenskaper; projektion, exploatering, spänning, förödelse, problemlösande, respektfullhet, utan handlar om en utbredning i rummet och detta förhållande var avgörande för mitt beslut att skriva brev." Eva Löfdahl
Den målande bondflickan